ระบบป้องกันฟ้าผ่า

ระบบป้องกันฟ้าผ่า

ระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่าเป็นระบบที่ติดตั้งเพื่อลดอันตรายจากกระแสไฟฟ้าแรงสูงและลดผลกระทบที่เกิดจากฟ้าผ่ามายังพื้นที่ หรือตัวอาคาร และป้องกันไฟไหม้อาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง


เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจสอบระบบป้องกันฟ้าผ่า

Kyoritsu มิเตอร์วัดค่าความต้านทานดิน EARTH TESTER :: 4105A
สำหรับงานตรวจซ่อมและแก้ไข ปัญหาระบบกราวด์ของไฟฟ้า สามารถวัดความต้านทานดินได้โดยไม่ต้องตัดวงจร เพิ่มความสะดวกและความปลอดภัยในการทำงาน


ขอบเขตในการตรวจสอบระบบป้องกันฟ้าผ่า

  • - วิเคราะห์ความต้านทานของหลักดิน
  • - ตรวจสอบสภาพของหัวล่อฟ้า
  • - ตรวจสอบสภาพของเสา ฐานเสาสายสลิงยึดเสา
  • - ตรวจสอบรอยเชื่อมต่อและจุดยึดระหว่างสายสลิงและเสา
  • - ตรวจสอบสายนำลงดิน และวัดค่าความต้านทานของดิน
  • - ตรวจสภาพความสมบูรณ์ และวิเคราะห์ค่าความต้านทานหลักดิน

รายละเอียดและรูปภาพเพิ่มเติม