ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้

ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้

ให้บริการดูแลบำรุงรักษา โดยใช้เครื่องมือทดสอบได้มาตรฐานสากล ยี่ห้อ SOLO ทำให้สามารถแสดงผลการตรวจสอบอย่างถูกต้อง


เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจสอบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้

SOLO 461 Heat Detector
อุปกรณ์ตรวจจับความร้อนแบบไร้สาย
SOLO 330 Smoke Detector
อุปกรณ์ตรวจจับควันแบบไร้สาย
UNI-T U207A Multimeter
ดิจิตอลมัลติมิเตอร์
Smoke Check
เคมีทดสอบเครื่องตรวจจับควัน
Solo Checkkit Detector Tester
สเปรย์ตรวจจับควัน
SOLO 200 Removal Tool
อุปกรณ์ถอดหัว Detector


ขอบเขตในการตรวจทดสอบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้

ทดสอบการทำงานของตู้ Fire Alarm Control Panel เพื่อแสดงผลการตรวจจับควันและความร้อนจาก Heat และ Smoke Detector

ทดสอบการทำงานของ Manual Station & Alarm Bell ทดสอบการทำงานของ อุปกรณ์ตรวจจับความร้อน ,ตรวจจับควัน, ตรวจจับควันชนิดลำแสง

ทำการทดสอบระบบไฟฟ้าสำรองของชุดควบคุม Fire Alarm Control Panel

ทำความสะอาด Smoke Detector และ Heat Detector