ตำแหน่งงานว่าง

ตำแหน่งงานว่าง

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับบริษัทของเรา ผู้ไม่เคยหยุดที่จะสร้างและพัฒนาบริการที่ดีที่สุด... เพื่อตอบรับงานการบริการตรวจสอบระบบ งานบริการการซ่อมบำรุงรักษา ให้ลูกค้าได้รับสิ่งที่ดีที่สุดในวันนี้ และตลอดไป


วิศวกรควบคุมคุณภาพ (QC Enginner)

หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • Promote early resolution of Asian quality problem and improvement
 • Enhance and plan quality analysis and improvement direction
 • Investigation of Asian market environment
 • PPAP process reinforcement
 • Responsible for Human Resource Development
 • KPI monitoring
คุณสมบัติ
 • Bachelor's of Industrial, Mechanical, Production Engineering with GPA. > 2.50
 • Age between 32-40 years
 • Experience and knowledge in QA engineering of automotive business is a must
 • Knowledge in claim parts, analysis, or customer relation is preferable
 • Strong sense of responsibility, leadership skill
 • Logical thinking and data analysis skill are required interpersonal, and communication skills
 • Good command of English with TOEIC score report attached along with application
 • Able to drive car with Driving License